Cysylltu

Rydym yn awyddus i glywed eich adborth ar ein cynigion ar gyfer siop fwyd gymunedol newydd a chynllun cyflogaeth yn Rhuthun. Bydd adborth a gyflwynir cyn Dydd Gwener 24 Mai 2019 yn cael ei adolygu gan dîm y prosiect a’i ystyried cyn cyflwyno’r cynlluniau terfynol i Gyngor Sir Ddinbych.

Bydd ein dulliau ymgynghori a derbyn adborth yn cael eu crynhoi yn yr Adroddiad Ymgynghori Cyn-ymgeisio (Adroddiad PAC), a gyflwynir fel rhan o’r cais cynllunio.

Gallwch gysylltu â ni a gadael eich adborth yn y ffyrdd dilynol:

Gwefan ein hymgynghoriad, trwy glicio ar y botwm Dweud eich barn.

Ffôn: 0800 298 7040

E-bost: feedback@consultation-online.co.uk

Arddangosfa Gyhoeddus

Bydd Aldi yn cynnal arddangosfa gyhoeddus i arddangos y cynigion:

Ar: Ddydd Mercher 15 Mai 2019

Rhwng: 3pm a 7pm

Yng: Nghanolfan Gymunedol Llanfwrog, Stryd Mwrog, Rhuthun, LL15 1LE

Bydd aelodau tîm y prosiect ar gael i drafod y cynigion yn fanylach ac i ateb cwestiynau a allai fod gennych. Byddwch hefyd yn gallu darparu adborth yn yr arddangosfa gyhoeddus.